Συντήρηση καυστήρα

H  μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση του πετρελαίου αλλά και η προστασία του ήδη επιβαρυμένου περιβάλλοντος , επιτυγχάνεται όταν ο καυστήρας του πετρελαίου λειτουργεί σωστά, χωρίς προβλήματα.

Για την σωστή λειτουργία του καυστήρα απαιτείται ο ετήσιος έλεγος του και η καλή συντήρησή του. 

Η εργασία περιλαμβάνει:
• Καθαρισμό του λέβητα του καυστήρα,
• Αλλαγή του μπεκ
• Καθαρισμό φίλτρων
• Μέτρηση καυσαερίων και
• Έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, όπως επιβάλει η νέα νομοθεσία.