Πυροσβεστήρες

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Απαιτούνται κατ΄ελάχιστον ένας πυροσβεστήρας των έξι κιλών ανά όροφο και ένας δωδεκάκιλος αυτόματος στο λεβητοστάσιο.

 

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΚΙΛΑ(KG)

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΩΜΟΣΗ

6

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΕΩΣ ΧΕΙΡ.

26,00

10,00

5

CO2

65,00

14,00

12

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ

60,00

16,00

12

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

48,00

14,00

 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α.!

     
       

 

Επιπλέον είδη: