Επαγγελματικών χώρων

Το προσωπικό της εταιρείας μας αναλλαμβάνει τον καθαρισμό του χώρου σας έτσι ώστε να εργάζεστε σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Εργασίες:

  • Αδειάζουμε τα τασάκια και τους κάδους απορριμμάτων.
  • Σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε όλους τους χώρους των γραφείων (όλων των ορόφων).
  • Ξεσκονίζουμε τα γραφεία και όποια άλλα έπιπλα υπάρχουν.
  • Πλένουμε και απολυμένουμε τα μπάνια όλων των ορόφων.
  • Καθαρίζουμε τις κουζίνες.
  • Καθαρίζουμε τα τζάμια, γίνεται τακτικός έλεγχος στους τοίχους.

 

“Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον’’