Έκδοση κοινοχρήστων

Το σύστημα έκδοσης των κοινοχρήστων λογαριασμών που διαθέτει η Technoclean διακρίνεται για την απλότητά του, την αναλυτικότητά του και την ευκολία στην διασταύρωση και επαλήθευση των ποσών, πάντα με βάση τα όσα ορίζει η μελέτη του μηχανικού και του μηχανολόγου σας.

 

Χωρίς καμία αναμονή στο τηλέφωνο για την λήψη των εξόδων από την γραμματειακή μας υποστήριξη και πάντα με την ευγένεια που μας διακρίνει, οι λογαριασμοί σας παραδίδονται άμεσα και σωστά στην πόρτα σας ενώ αρχείο της πολυκατοικίας σας διατηρείται είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά στην εταιρεία μας για δύο χρόνια.

 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

 

Με βάση τη νέα διάταξη, για την έκδοση και παράδοση των κοινοχρήστων σας, ο διαχ/στης οφείλει να προσκομίζει στην εταιρεία μας φάκελο με τις φωτοτυπίες των νομίμων παραστατικών που έχουν χρεωθεί στα αντίστοιχα κοινόχρηστα για φύλαξη και αρχειοθέτηση.
(ΦΕΚ 874Β/11.4.2013 Α4-333 Υπουργική Απόφαση (Αγορανομική Διάταξη 02/2013) 

Άρθρο 1 Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.)
2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

 

 

Το κόστος της έκδοσης κοινοχρήστων με έναν μετρητή ανέρχεται στο ποσό των 8,13 ευρώ συν το εκάστοτε ΦΠΑ. ( σήμερα 23% ) άρα κόστος 10,00 ευρώ ανά έκδοση.

ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΟΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΤΟΤΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ